Covid 19 Pandemisinde Telekomünikasyon

Covıd 19 Pandemisinde Telekomünikasyon Telekomünikasyon gün geçtikçe önemi artıran sektörel bir konu olmayı başarmıştır. ÖZellikle tüm dünyada etkili olan Covid 19 pandemisinde uzaktan çalışma sisteminin benimsenmesinde, eğitimin bile sanal ortamlara taşınmasında güçlü alt yapı ve kesintisiz hizmet ihtiyacı doğdu. Bu durum da telekom şirketlerine yoğun talepler getirdi. Sunulan raporlara göre pandemi, küresel telekomünikasyon trafiğini %70 arttırmış durumda. Ayrıca raporda telekomünikasyon şirketlerinin Covid-19 pandemisi sürecinde ağ kullanım talebindeki artış ile yaşanan güçlüklerin üstesinden gelmede büyük ölçüde başarılı olduğu ifade ediliyor. Kriz sürecinde iletişim ve haberleşme ağlarına artan talep, kriz sonrasında da devam edecek. Evden çalışma uygulamasının kurumların tercihleri doğrultusunda kriz sonrası çalışma hayatının yeni normallerinden biri haline geleceği öngörülüyor. Mobilitenin sınırlandırılması ve operasyonel verimin arttırılma amacı şirketlerin kurumsal iletişimlerinin ve altyapılarının daha güçlü ve hızlı hizmet sağlayan 5G teknolojisi ile yapılandırma hedefleri oluşturmaları sonucunu doğurabilir. Bunlara ek olarak firmaların üretim süreçlerinde insan temasının minimize edilme hedefinin, 5G teknolojisine olan talebin artışına katkı sağlaması bekleniyor. Sektördeki firmalar bu sebeplerden ötürü kendini geliştirmeli ve kesintisiz hizmet vermeye odaklanmalıdırlar.